เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี

 452 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 โทร 034-511163